Monthly Archives: juni 2021

Hva er viktig i troen min?

Jeg har snakket litt med Kirkelig Ressurssenter mot Vold og Seksuelle Overgrep, og fikk en lekse jeg vil skrive litt om.

Presten spurte;

«Hva er viktig i troen min, og hva holder jeg fast ved i møte med Gud?»

Jeg setter meg ned i et stille rom for å smake på ordene.

Det viktigste er han står der. Uansett hvor mange ganger jeg skammer seg så mye at jeg ber han ikke se på meg. Uansett hvor mange ganger han sier navnet mitt, og jeg snur meg bort.

Han blir stående!

Klart kan det være triggende. Det er ikke lett at han er der når jeg blir fortsatt blir voldtatt, når jeg kutter meg, når jeg kaster opp. Tankene flyr, vil han ha meg nå? Er sårene for åpne og dype til at han orker å bandasjere de? Hadde svaret vært nei hadde nok ikke jeg vært kristen i dag.

Fordi han sitter der nede. Der nede jeg trodde det var for mørkt for han. Helt der nede i mørket jeg ikke trodde han nådde. Han venter bare på at øynene mine skal venne seg til mørket, så jeg ser han.

For han er der.

Han har stått der når grusomme ord ble kastet over meg.
Han har bøyd seg over meg, så slagene ikke ble så harde mot min lille kropp, fordi de slo han først.
Hans naglede hender legges over mine armer før jeg kutter, så sårene ikke blir like dype som i hans hender.
Hans armer som løfter meg opp og bærer meg frem, selv om jeg er så urolig at jeg ikke klarer å være holde meg stille.
Hans øyne som ser det ingen andre orker å se.
Hans ører som lytter til ting jeg nesten ikke klarer å sette ord på.
Hans tårer treffer mine, når han holder rundt meg mens jeg har angstanfall.

Min smerte blir hans smerte, min sår blir hans sår. Det burde vært omvendt, vi burde tatt hans smerte, han døde jo tross alt for vår skyld. Men Jesus, som ser alle verdens mennesker, og setter seg likevel ved min sengekant når jeg gråter.

Når jeg går tilbake fra å løpe til å kravle, står han der og heier.
Når jeg ikke klarer å tro, tror han for meg.
Når jeg ikke klarer å la meg selv elskes av han, fordi ordet; «vi gjør dette fordi vi er glad i deg», ble misbrukt så til de grader, venter han tålmodig.
Når jeg ber han snu seg bort fra meg i skam, står han fast.

For jeg, jeg har en Gud som kan bruke vonde erfaringer til noe godt. Ja, meningsløse ting skjer, men Gud kan gjøre noe meningsløst til noe meningsfylt.
En Gud som aldri svikter.
Jeg har en Gud som er i bunnen av alt, helt lengst nede.
Jeg har en Gud som ligger våken om natta, med sorg i blikket.
Som kommer til utsetning når livet får krampeanfall.

Jeg tror på en Gud som får vondt i ryggen og armene, etter å ha båret meg dag og natt.
Jeg har en Gud som har sett meg hele tiden.
Jeg har en Gud som aldri ønsket at dette skulle skje. Men for at mennesker skal kunne elske, må de få valget til å la være.

Tankene kjennes utenpå meg. Fordi det er så greit å være svak, for Gud er sterk. Gud er der, midt i mitt mørke og venter på at mine øyne skal bli vant til mørket, så jeg ser han. Vitnesbyrdet mitt er ikke ferdig før jeg er gjennom all denne dritten, men jeg kan holde hodet høyt så lenge, helt til jeg er gjennom.

For når jeg ikke klarer å møte øynene til Jesus er det fordi jeg står på skuldrene hans!

Artikkel; Forskjell på Skyld og Skam

Oookey, her kommer en artikkel. Første gang for min del! Jeg skrev dette for mange mange år siden, og har dessverre ikke tatt vare på alle referanser. Men står inne for alt som jeg kunne skrevet det selv.
Sååå. Ja. Her kommer den! There’s a first time for everything! And maybe a last😉

Generelt om skyld.
Skyldfølelse er en følelse alle er kjent med, den kan beskrives som en plaget
samvittighet. Vi føler oss skyldige på grunn av en handling vi beklager. Skyldfølelse
er viktig for å kunne ha moral orden. Folk kan dessverre også føle seg skyldige for
ting de ikke er ansvarlig for, denne skylden kan være ødeleggende. Det å ha dårlig
samvittighet for noe en ikke er ansvarlig for kan være både skadelig, uproduktivt
og destruktivt.

Generelt om skam.
Skam derimot er noe annet. Skamfølelse er et vekselspill mellom oss og
omgivelsene, og kan angripe vår selvforståelse og selvverd. Vi kan skille mellom
en indre skamfølelse hvor vi dømmer oss selv, og en ytre skamfølelse som handler
om å bli vurdert av andre. Skam er noe som spesielt kommer etter incest,
seksuelle overgrep, vold og voldtekt. Man kan føle seg brukt, skitten,
mindreverdig, ubrukelig, små og ekle. Som om det er noe utenpå huden som en
føler alle andre kan se og at en blir dømt.

Forskjellen mellom skyld og skam
Skyld handler om noe vi har gjort. Skam handler om noe vi er.
Selv om skam er en følelse som ligner skyldfølelse, er det viktig å forstå
forskjellene. Skam er ofte mye sterkere og dyptgripende enn skyld.
En forskjell kan være at skam ikke kan føre til en positiv forandring, det det
derimot skyld gjøre. Når man føler skam kan man føle at man ikke kan forandre
det å være feil, når man føler skyld derimot kan man føle at en positiv forandring
kan skje. For eksempel, vi kan føle skam over å være overvektige, og vil derfor
unngå ting som treningsstudio for å ikke føle mer skam. Skylden derimot gjør at
når vi får negative tanker om en ting, kan det inspirere oss til å gjøre noe positivt i fremtiden.

Skam er internalisert og dypt koblet til vår følelse av hvem vi er. Skyldfølelse er
noe som ofte passerer. Får vi kommentarer om er basert på skam kan man syns
det er nøyaktige uttalelser om vår karakter eller mangel på den. Disse
kommentarene er lette å ta personlig, som om det er basert på hvem vi er. Skyld
derimot er noe som ofte forsvinner med tiden, eller etter det som vi føler oss
skyldige for korrigeres.

Som sagt er skam aldri sunt eller nyttig. Skyldfølelse kan derimot både være sunt
og nyttig! Folk kan ofte, i alle beste intensjon, gi kommentarer som en håper vil
inspirere til forandring hos vedkommende. Som nevnt ovenfor, kan skyldbelagte
temaer være er et nyttig svar som hjelper mellommenneskelige relasjoner. Skam
derimot vil ha motsatt effekt. Skambelagt temaer kan fort gå utover selvtillit og
selvverd.

Skam handler samt om å forårsake smerte for en privatperson, mens skyldfølelse
er vanligvis forbundet med ansvarlighet. Skammelige kommentarer er ment for å
såre, for å gjøre at mottakeren føler seg uverdig, annerledes eller mindre verdt
enn den som snakker.

Møte med skammen
Når vi møter indre, samt ytre skamfølelse kan dette være veldig sterkt, og vi kan
kjenne oss verdiløse. Skam forbindes ofte med lavt selvverd. Når vi skammer oss
fokuser vi på oss selv, og når vi ikke snakker om det blir vi ensomme med vår
skam. Vi kan da ende opp med å skamme oss over skammen.

Hva kan vi gjøre med skammen?
Vi kan få tillit og trygghet hvis vi deler skammen med andre. Det er ikke lett å
snakke om skammen. Det kan ta tid å våge å fortelle det til noen, da vi må være
sikre på at mottakeren tåler ordene og vil akseptere oss sånn som vi er. Bak
skamfølelsen finner vi ofte lite tro på egen verdi.

Derfor kan det være lurt å starte med hva vi syntes om oss selv. Men før vi kan
det må vi erkjenne at det er et problem og erkjenne vår skamfølelse. Når vi får
skammen frem i ut i lyset, da mister den sin kraft. Vi tenker alt for fort at det er
skammelig å snakke om skammen. For eksempel å gå i terapi kan være skamfullt
for noen da mange får mer skam av å snakke om det en sliter med. Da skam fort
kan ødelegg en relasjon er det viktig at hjelpernes er varsomme.

Som sagt kan det å påpeke skam skaffe mer skam. Den som skammer seg kan føle
at alle andre ser det på en, og forventer forakt. En skam som er snakket om er
lettere å bære! Likevel tar det tid å bearbeide skammen. Det har ofte en
sammenheng med barndommen, jo mer man ble avvist da, jo lengre tid kan det
ta. Ved feks overgrep, mobbing og vold, og det vil kreve et stort opprydningsarbeid.
Det er ved disse tilfellene disse tilfellene det er ekstra vanskelig å snakke om skyld
og skam. Man kan føle at man mister ansikt ved å snakke om det.

Men skal vi overvinne skammen må vi gjøre noe selv! Hvis vi forblir tause rundt
problemet vil det bare fortsette. Først når vi snakker om følelsene er vi på vei mot
en forandring. Derfor er det viktig å sette ord på følelsene, så detaljert som mulig.
Først når vi beskriver hva som har skjedd får vi et realistisk bilde av situasjonen.
Det å dele det gjør det også mulig for de rundt oss å vinkle det fra deres side, og
ofte er ikke skammen like synlig for dem som vi tror den er! Dette er særdeles
viktig når noen andre har påført oss skam.

Bak vår selvfølelse ligger vårt selvbilde. Etter vi har satt ord på våre følelser kan vi
lete etter tankene som ligger bak. Dette er fordi sterk skamfølelse gjenspeiler våre
tanker. Når vi reflekterer over de tankene som skaper skam, kan vi få nye tanker.
Vanligvis er vi ikke klar over våre egne tanker om skam. De kan ha begynt i
barndomsopplevelser eller hendelser senere i livet som vi har blitt påført eller har
utført. Fordi skam er nært knyttet til selvverd er det viktig å utforske hva vi tenker
om selvbilde, selvfølelse og selvhevdelse. Og de tankene vi har trenger ikke å
bygge .på realiteter.

For å bedre ditt selvverd
Det er også nyttig å få en bedre selvhevdelse. Vi må slutte
å la andre mennesker krenke oss! En måte å bli kvitt det på er humor, det å ha litt
selvironi. For noen kan det hjelpe å si til seg selv: «Alle kan feile» eller «jeg er god
nok som jeg er». Men jeg tror det viktigste er å flytte skammen fra oss selv og
legge den over på den som har krenket oss.

Vi må klare å slutte å la andre krenke oss!